भोगवटदार वर्ग 2 चे वर्ग 1 जमिनीत रूपांतर करणे झाले सोप्पे ..?

 

भोगवटदार वर्ग दोन च्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये करण्यासाठी नजरांना लागतो का कशी असते याची प्रक्रिया काय झालेत नवीन बदल याची सविस्तर माहिती….

संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आजची बातमी खूपच खास आहे कारण कीआज बभोगवटदार वर्ग दोन च्या जमिनी व भोगवटदार वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करण्यासाठीच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत खरं तर अनेक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून भोगवटदार वर्ग दोन च्या जमिनीवर एक मध्ये करण्यासाठी कुठे अर्ज करावा लागतो यासाठी कोणकोणते कागदपत्र सादर करावे लागतात तसेच यासाठी किती नजारांना भरावा लागतो असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते दरम्यान आपण आज या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अगदी सोप्या भाषेत समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

भोगवटदार वर्ग 2 आणि वर्ग 1 जमिनीतील फरक…

जवळपास प्रत्येक शेतकऱ्याला या विषयी माहिती आहे परंतु ज्यांना माहित ज्यांना या विषयी माहिती नसेल त्यांच्यासाठी आम्ही सांगू इच्छितो की भोगवटदार वर्ग दोन च्या अशा जमिनी असतात ज्या शासनाकडून मिळालेली असतात म्हणजेच या जमिनीचे मालक शासनच असते अशा जमिनी संबंधित खातेधरकाला विकत घेता येत नाही.

देवस्थानाला गेलेल्या जमिनी आणि भूमिहीन लोकांना वाटण्यात आलेली शेत जमिनी या भोगवटदार वर्ग दोन मध्ये येतात अशा जमिनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरित करता येत नाही दुसरीकडे भोगवटदार वर्ग एक ही जमीन असते जी खातेधारकाची मालकीची असते अशी जमीन संबंधित खातेदार विकू शकतो यासाठी त्याला कोणाचीच परवानगी घ्यावी लागत नाही.

भोगवटदार वर्ग दोन जमीन वर्ग एक मध्ये करण्यासाठी अर्ज कुठे करायचा….

मिळालेल्या माहितीनुसार यासाठी तहसील कार्यालयात जाऊन माननीय तहसीलदार महोदय यांच्याकडे विविध अर्जात अर्ज सादर करावा लागतो हीच अर्ज काळजीपूर्वक भरून सादर झाल्यानंतर आणि आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केल्यानंतर भोगवटदार वर्ग दोन जमिनीचे वर्ग एक मध्ये रूपांतर होते.

नजराना किती भरावा लागतो…

भोगवटदार वर्ग दोन मधील जमिनी वर्ग 1 मध्ये करण्यासाठी नजरांना द्यावा लागतो मात्र आता खंडकरी शेतकऱ्यांच्या वर्ग दोन मधील जमिनीवर काही करताना नजरांना लागणार नाही मात्र इतर भूमी हिनांना दिलेल्या माहिती जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करताना नजरांना द्यावा लागणार नाही.

शेती वापरण्यासाठी आणि वाणिज्य वापरण्यासाठी जमीन दिलेली असेल तर अशा जमिनीचे रूपांतर करण्यासाठी चालू वर्षात बाजार भावाच्या 50% एवढे रक्कम नजरांना म्हणून द्यावी लागते रहिवासी वापरण्यासाठी अर्ज हक्काने धारण केलेली जमीन असेल तर चालू वर्षातील बाजार भावाच्या पंधरा टक्के एवढी रक्कम नजरांना म्हणून द्यावी लागते.

मात्र रहिवासी वापरासाठीची परंतु भाडेभटट्टाने आणि धारण केलेली जमीन असेल तर चालू वर्षातील बाजारभावाच्या 25% एवढी रक्कम नजरांना म्हणून द्यावी लागणार आहे विशेष म्हणजे 2019 नंतर ना ज्या नागरिकांना या जमिनीचे रूपांतर केले आहे त्यांना नजरांना भरता यावा यासाठी 7 मार्च 2024 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आलेली आहे.

यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे सादर करावे लागतात…..

भोगवटदार वर्ग दोन जमीन वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी संबंधितांना काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते यात संबंधित जमिनीचे गेल्या 50 वर्षातील सातबारा उतारे या, सातबारा उताऱ्यावरील सर्व फेराफेर नोंदी, चतु:सीमा दाखवणारा नकाशा, आकारबंदाची मूळ प्रत, एकत्रितरणाचा मूळ उतारा, मूळ धारकास जमीन कशी मिळाली त्याबाबत कबुल्यात, तलाठी यांच्याकडील वन जमीन नोंदवही चा उतारा अशा इतरही अन्य काही महत्त्वाच्या कागदपत्राचा समावेश होतो.

अर्ज केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया कशी असते….

भोगवटदार वर्ग दोन जमिनीवर एक मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी अर्ज सादर झाल्यानंतर संबंधित अर्जदारास किती नजरांना भरावा लागेल याबाबतचा चलन दिल जात जात चलन दिल्यानंतर मग हे चलन अर्जदाराला बँकेत जाऊन भराव लागत यानंतर मग या जमिनीची गाव नमुना सहा मध्ये नोंदणी केली जाते तलाठी यांच्या माध्यमातून गाव नमुना सहा मध्ये नोंद होते एकदा की गाव नमुना सहा मध्ये याची नोंद झाली की मग पुढे मंडळ अधिकारी यांच्या माध्यमातून सर्व कागदपत्रांची सहानिशा केली जाते आणि भोगवटदार वर्ग दोन हा शेरा कमी करून भोगवटदार वर्ग एक हा शेरा चढवला जातो.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *