काय आहे कापसाला भाव…?

वाढेल का कापसाचा बाजार भाव …? 

काय आहे आज चा बाजार भाव ते चला बघूया  

 

गाव : देउळगाव राजा

आवक : 3000

कमीत कमी दर : 7600

जास्तीत जास्त दर : 7800

सर्व साधारण दर : 7700

 

गाव :सेलु

आवक : 2700

कमीत कमी दर : 6200

जास्तीत जास्त दर : 7950

सर्व साधारण दर : 7900

 

गाव : सावनेर

आवक : 2200

कमीत कमी दर : 7575

जास्तीत जास्त दर : 7575

सर्व साधारण दर : 7575

 

गाव: किनवट

आवक : 37

कमीत कमी दर : 6500

जास्तीत जास्त दर : 7300

सर्व साधारण दर : 7200

 

गाव: घणसावंगी

आवक : 40

कमीत कमी दर : 7200

जास्तीत जास्त दर : 7900

सर्व साधारण दर :7800

 

गाव:  उमरेड

आवक : 848

कमीत कमी दर :7200

जास्तीत जास्त दर :7590

सर्व साधारण दर :7500

 

गाव :वरोरा-माढेली 

आवक : 600

कमीत कमी दर :7000

जास्तीत जास्त दर :7511 

सर्व साधारण दर :7300

 

गाव :काटोल

आवक : 154

कमीत कमी दर :7100

जास्तीत जास्त दर :7600 

सर्व साधारण दर :7400

 

गाव :सिंदी(सेलू) :

आवक : 2250

कमीत कमी दर :7650

जास्तीत जास्त दर :7850

सर्व साधारण दर :7800

 

असे होते आज चे कापसाचे दर .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *