संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव..!

 

कांदा बाजार भाव आजचे दर बघा..! संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव..!

बाजार समिती : कोल्हापूर
कमीत कमी दर : 1000
जास्तीत जास्त दर :2400
सर्वसाधारण दर : 2400

बाजार समिती : अकोला
कमीत कमी दर : 1500
जास्तीत जास्त दर :2500
सर्वसाधारण दर : 2100

बाजार समिती : दौड केडगाव
कमीत कमी दर : 1200
जास्तीत जास्त दर :2800
सर्वसाधारण दर : 2100

बाजार समिती : खेड चाकण
कमीत कमी दर : 1000
जास्तीत जास्त दर :2300
सर्वसाधारण दर : 1800

बाजार समिती : जुन्नर आळेफाटा
कमीत कमी दर : 1200
जास्तीत जास्त दर :2710
सर्वसाधारण दर : 2200

बाजार समिती : धुळे
कमीत कमी दर : 200
जास्तीत जास्त दर :2300
सर्वसाधारण दर : 1800

बाजार समिती : अमरावती
कमीत कमी दर : 1000
जास्तीत जास्त दर :4500
सर्वसाधारण दर : 2750

बाजार समिती : जळगाव
कमीत कमी दर : 627
जास्तीत जास्त दर :2182
सर्वसाधारण दर : 1375

बाजार समिती : सोलापूर
कमीत कमी दर : 100
जास्तीत जास्त दर :3200
सर्वसाधारण दर : 1300

बाजार समिती : मुंबई कांदा बटाटा मार्केट
कमीत कमी दर : 1000
जास्तीत जास्त दर :2500
सर्वसाधारण दर : 1750

बाजार समिती : चंद्रपूर गंजवड
कमीत कमी दर : 2400
जास्तीत जास्त दर :4500
सर्वसाधारण दर : 3200

बाजार समिती : सांगली
कमीत कमी दर : 400
जास्तीत जास्त दर : 2500
सर्वसाधारण दर : 1450

बाजार समिती : पुणे
कमीत कमी दर : 800
जास्तीत जास्त दर :2400
सर्वसाधारण दर : 1600

बाजार समिती : वाई
कमीत कमी दर : 1000
जास्तीत जास्त दर :2500
सर्वसाधारण दर : 1750

बाजार समिती : कल्याण
कमीत कमी दर : 2100
जास्तीत जास्त दर :2300
सर्वसाधारण दर : 2200

बाजार समिती : लासलगाव
कमीत कमी दर : 600
जास्तीत जास्त दर :2417
सर्वसाधारण दर : 2150

बाजार समिती : नाशिक
कमीत कमी दर : 550
जास्तीत जास्त दर 2400
सर्वसाधारण दर : 2000

बाजार समिती : चांदवड
कमीत कमी दर : 480
जास्तीत जास्त दर :2400
सर्वसाधारण दर : 1930

बाजार समिती : पारनेर
कमीत कमी दर : 300
जास्तीत जास्त दर :600
सर्वसाधारण दर : 1750

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *