आज कापूस दरात कसे आहे चढ उतार बघूया …?

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण कापसाचे बाजार भाव कसे आहेत.ते भघणार आहोत,वेगवेगळ्या जिल्ल्हया चे बाजार भाव आणि. कापसाच्या दरात चढ उतार कसे आहेत ते जाणून घेऊया.  

बाजार समिति : यवतमाळ

कमीत कमी दर : 6900

जास्तीत जास्त दर : 7100

सर्व साधारण दर : 7000

 

बाजार समिति : वर्धा

कमीत कमी दर :7000

जास्तीत जास्त दर :7300

सर्व साधारण दर :7100

 

बाजार समिति : देऊळगावं राजा

कमीत कमी दर : 6800

जास्तीत जास्त दर :7050

सर्व साधारण दर :6900

 

बाजार समिति : अकोट

कमीत कमी दर :7600

जास्तीत जास्त दर :7800

सर्व साधारण दर :7700

 

बाजार समिति : बाभुळगांव

कमीत कमी दर : 6800

जास्तीत जास्त दर :7100

सर्व साधारण दर :7000

 

बाजार समिति : वाशीम

कमीत कमी दर : 7000

जास्तीत जास्त दर :7200

सर्व साधारण दर :7100

 

बाजार समिति : शेगांव

कमीत कमी दर :6800

जास्तीत जास्त दर :7100

सर्व साधारण दर :7000

 

बाजार समिति : दर्यापूर

कमीत कमी दर :7050

जास्तीत जास्त दर :7350

सर्व साधारण दर :7150

 

बाजार समिति : खामगाव

कमीत कमी दर :6850

जास्तीत जास्त दर :7175

सर्व साधारण दर :6900

 

बाजार समिति : अमरावती

कमीत कमी दर :7500

जास्तीत जास्त दर :7700

सर्व साधारण दर :7550

 

बाजार समिति : वरुड

कमीत कमी दर :6900

जास्तीत जास्त दर :7300

सर्व साधारण दर :7100

 

बाजार समिति : अकोला

कमीत कमी दर :7150

जास्तीत जास्त दर :7425

सर्व साधारण दर :7200

 

बाजार समिति : धामंगाव

कमीत कमी दर :6950

जास्तीत जास्त दर :7350

सर्व साधारण दर :7125

 

बाजार समिति : यावल

कमीत कमी दर :7050

जास्तीत जास्त दर :7400

सर्व साधारण दर :7250

 

बाजार समिति : चंद्रपूर

कमीत कमी दर :6900

जास्तीत जास्त दर :7200

सर्व साधारण दर :7100

 

बाजार समिति : मानवत

कमीत कमी दर :6830

जास्तीत जास्त दर :7040

सर्व साधारण दर :6950

 

बाजार समिति : परभणी

कमीत कमी दर :6950

जास्तीत जास्त दर :7125

सर्व साधारण दर :7000

 

बाजार समिति : सिल्लोड

कमीत कमी दर :6950

जास्तीत जास्त दर :7050

सर्व साधारण दर : 7000

 

बाजार समिति : नागपुर

कमीत कमी दर :6850

जास्तीत जास्त दर :7100

सर्व साधारण दर :6900

 

असे होते आज चे कापूस बाजार भाव. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *